+36 24 422 803

hírek

Hírlevél 10.22.

Tisztelt Szülők! Köszönettel tartozom Kollégáim és az Önök irányába is. A közös felelősségvállalás, a szabályok betartásának és betartatásának eredményeképpen az őszi szünet úgy köszönt ránk, hogy semmilyen rendkívüli intézkedést nem volt szükséges elrendelnünk az...

Novemberi programok

02 nov. Őszi szünet utáni első tanítási nap 02-05 nov. Szent Imre hét 05 nov. Szent Imre Nap - közös iskolamise 6 nov. 1-6. osztályosoknak egészség nap7-8. osztályosoknak pályaorientációs nap 30 nov. I. adventi gyertyagyújtás

Októberi programok

05 okt.08:00 Közös iskolamise a felsősöknek06 okt.Megemlékezés az aradi vértanúkról, osztályszinten14 okt.Pedagógus lelki gyakorlat Horváth Imre atyával19-20 okt.Paks II. Interaktív kiállítás 7. és 8. évfolyamosoknak Farkas Anikó tanárnővel22 okt.Megemlékezés az...

Hírlevél 10.13.

Tisztelt Szülők! Sajnálatosan a napi fertőzöttek száma emelkedő tendenciát mutat. Iskolánk mindent elkövet annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük az esélyét annak, hogy nálunk is felüsse fejét a COVID-19! Ennek érdekében 2020. 10. 19. hétfőtől az 5-6....

Magyar- és Európai Diáksport Nap iskolánkban

A Magyar- és az Európai Diáksport Napját ünnepeltük közös és felhőtlen mozgással, testnevelésórai keretek között. A járványügyi protokollt betartva osztályszinten 6 állomást próbáltak ki tanulóink. Volt asztalitenisz, streetball, floorball, akadálypálya, sárkányhajó,...

Szeptemberi programok

07 szept. 08:00 Közös iskolamise 13 szept. 17:00 Diákmise 21 szept. Elsőáldozási próba, közös szentmise az elsőáldozók szüleivel, keresztszüleivel 24 szept. Elsőáldozási előkészítő 25 szept. 09:00-11:40 Magyar Diáksport Napja(sportrendezvények osztályszinten a...

Covid-19 tájékoztatás

Tisztelt Szülők! A mai nappal kezdetét veszi a 2020/2021-es tanév, annak érdekében, hogy az évet a hagyományos munkarendben megkezdettek szerint a lehető legtovább fenntartsuk, kérem az alább hozott intézkedések elolvasását és tudomásulvételét! Az Emberi Erőforrások...

Tanévkezdés

TANÉVKEZDÉS A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Tisztelt Szülők! A tanév kezdetéről az alábbi információkat szeretnénk Önökkel megosztani: 2020. augusztus 30. (vasárnap): 16:00 óra Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély jó idő esetén az iskola udvarán kerül...

Füzet- és eszközlista a 2020/21-es tanévre

Kedves Szülők! Itt találhatják a 2020/21-es tanévre előírt füzet-és eszközlistát évfolyamonkétni bontásban. Kérjük, hogy a felszereléseket a következő tanév kezdésére beszerezni szíveskedjenek! Ha a tavalyi taneszköz közül valami még használható, természetesen nem...

Elsőáldozásra készülők egyházmegyei lelki napja Székesfehérváron

"A Székesfehérvári Egyházmegye plébániáiról érkező mintegy 500 gyermeknek, szüleiknek és hitoktatóiknak találkozóját szervezték meg Fehérváron. A gazdag élményekkel teli lelki nap azoknak szólt, akik a 2020-ban, Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus...

A mi iskolánk

“Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

Így kezdődött…

27 évvel ezelőtt Gózonyné Szekeres Ildikó, az iskola első igazgatónője és Levendovszky Tihamérné pedagógus, Brezina Károly atya támogatásával elvetettek egy magot…

Ha egy magot elültet az ember, aggódva figyeli él-e, növekszik-e, terem-e. Óvja, védi, öntözi, vadhajtásait lemetszi, formálja.
A pedagógus oktató-nevelő munkája során tudása magjait veti el a gyermeki szívekben és leghőbb vágya, hogy ott jó talajra találjon. A jó talaj maga a gyermek és a család által nyújtott biztonság, szülői szeretet, odafigyelés. Iskolánkban mindezt még beburkolja a keresztény szellem, az Isten szeretet, a tanúságtétel, az iskola lelki élete, a pedagógusok hivatástudata.

Mindezek következtében 1993. szeptember 1-jén 2 pedagógussal és 22 tanulóval induló iskola ma már közel 400 tanulóval, 32 pedagógussal, 4 fejlesztő pedagógussal, 3 nevelő-oktató munkát segítő munkatárssal és 11 technikai dolgozóval működik.
Munkánk eredményességét a tanulói és szülői elégedettség, a középiskolák visszajelzései az ott nyújtott teljesítmények alapján, a körzeti-, megyei-, országos- és nemzetközi versenyeken elért helyezések és volt tanítványaink mindennapi életben elért sikerei igazolják.

 

jelenünk…

Helyi tantervünk kialakítása során arra törekedtünk, hogy a gyermekek érdekeit vegyük figyelembe. Az átmeneti vagy tartós problémákkal küzdőknek pszichológus és fejlesztő pedagógus nyújt segítséget a nevelők gondos, odaadó munkája mellett.

Az első két évfolyamon iskolaotthonos rendszerben folyik az oktatás. Délelőtt az elméleti tárgyak tanulása van soron, ebéd után hosszabb szünet következik, majd a házi feladat megírására, illetve készségtárgyak oktatására kerül sor. A gyerekek harmadik osztályra megtanulnak „tanulni”, és képesek lesznek önállóan és hatékonyan házi feladatot írni és memorizálni. Harmadik osztálytól napközi, illetve tanulószoba segíti a másnapi felkészülést.

A délutáni foglalkozások befejeztével különböző szakkörök tevékenységébe kapcsolódhatnak be a tanulók. Részt vehetnek számos sportfoglalkozáson, rajzszakkörön, és bekapcsolódhatnak a kórus tevékenységébe is. Fontos számunkra a tehettséggondozás. Tanulóink jelenleg informatika, matematika, történelem és természettudományos  tantárgyakból folyamatosan bővíthetik tudásukat. Azonban a felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektetünk, melyet korrepetálások keretein belül valósítunk meg.

A kirándulni vágyók évente több alkalommal túrázhatnak.

Az iskola életét meghatározó hagyományok

A hagyományok tisztelete és ápolása híd a múlt, a jelen és a jövő generációja között. Megemlékezünk történelmünk és az egyházi év kiemelkedő eseményeiről. A közösség segítő, támogató ereje mindannyiunk növekedését, fejlődését, gyarapodását előmozdítja. Gyermekek, szülők, nevelők kapcsolatának elmélyítésére szervezzük meg évente az osztálykirándulásokat, a „Családi napot”, a nyári iskolai tábort.

Veni Sancte

Évnyitó szentmisével kezdjük a tanévet. Majd másnap reggel újra benépesül a két hónapja csendes épület. Becsöngetnek.

Szent Gellért-nap

Az egyházi iskolák pedagógusinak védőszentje Szent Gellért, így minden október 24-én kerül sor Székesfehérváron e nap együtt ünneplésére. Ilyenkor az egyházmegye pedagógusai közös szentmisén vesznek részt, mely után püspök atya mindenkit vendégül lát egy kis szerény agapé keretében. E napon kerül sor az egyházi iskolák kiemelkedő munkát végző pedagógusainak megjutalmazására.

Szent Imre-nap

Iskolánk névadójának a napja. Ekkor rendezzük meg évről évre a Szent Imre Diáknapot.

Mikulás

December 6-án megérkezik iskolánkba is a várva várt Mikulás, akit krampuszai kísérnek.

Szentcsalád-járás

December elején indul el a Szentcsalád, és napról napra más osztályba költözik. Az első alkalommal iskolánk pedagógusai a 8. osztályosoknak viszik a Betlehemet a “Szállást keres a Szent Család” ének kíséretében. Ott közös imádkozás után átadják az osztálynak, akik másnap továbbviszik egy alsóbb évfolyamnak. Így karácsonyig körbejár a Szentcsalád iskolánk osztályaiban.

Közös karácsony

A reggelt a templomban a roratéval kezdi az iskola közössége. Ezután családias, meghitt hangulatban ünnepelnek az osztályok. A nap végén az iskola egésze egy közös karácsonyi műsoron vesz részt.

Farsang

Február elején szülők és gyerekek közösen gondolkodnak, mi legyen a farsangi jelmez, hogyan készüljön el a maskara. Ilyenkor elfoglalják a tornatermet a kedvenc figurájuk bőrébe bújt gyerekek. Ezt követi a táncos-zenés mulatság.

Iskola-előkészítő

A leendő elsős tanító nénik heti rendszerességgel tartanak játékos foglalkozásokat nagycsoportos ovódásoknak. 

Osztálykirándulások

Május végén zajlanak a kirándulások, melyek lehetőséget nyújtanak az osztályközösségek összekovácsolódásához.

Ballagás

Minden osztály hozzájárul ennek a napnak az emlékezetessé tételéhez. Virágba borul az iskola, a végzősök körbejárják az épületet, elköszönnek az iskolától. A ballagás szentmisével záródik.

Te Deum

Tanévzáró szentmise és bizonyítványosztás az egész iskolának együtt.