+36 24 422 803

hírek

Füzet- és eszközlista a 2020/21-es tanévre

Kedves Szülők! Itt találhatják a 2020/21-es tanévre előírt füzet-és eszközlistát évfolyamonkétni bontásban. Kérjük, hogy a felszereléseket a következő tanév kezdésére beszerezni szíveskedjenek! Ha a tavalyi taneszköz közül valami még használható, természetesen nem...

Beiratkozás – VÁLTOZÁS!

BEIRATKOZÁS A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA ÁPRILIS 6-22. A rendkívüli helyzetre való tekintettel, idén intézményünkbe a beiratkozás elektronikus úton (Kréta rendszeren keresztül) történik.  A változások azt jelentik, hogy elmarad a regisztráció és a...

Alsós nyílt nap

Kedves szülők és érdeklődők! Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk alsós tagozatos diákjainak nyílt tanítási napjára.  Várunk minden kedves érdeklődőt a következő programmal:

Februári programok

02. febr. 17:00 Diákmise 03. febr. 08:00 Iskolamise Balázsáldás 16. febr. 17:00 Diákmise 19. febr. Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása 21. febr. 13:30-16:00 Alsós farsangAlma együttes koncertje 21. febr. 16:00-20:00 Felsős farsang 25. febr. A kommunista...

Iskola-előkészítő

Kedves szülők és érdeklődők! Iskolánk 2020. január 13-án, hétfőn délután 16:15 órai kezdettel tartja az első iskola-előkészítőjét. Szeretettel várjuk foglalkozásainkra a 2020/21. tanévben első osztályt kezdő nagycsoportos óvodásokat. A foglalkozásokat heti...

Felsős nyílt nap

Kedves szülők és érdeklődők! Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk felsős tagozatos diákjainak nyílt tanítási napjára. Jöjjenek el, nézzék meg gyermeküket, hogyan tanul, viselkedik a különböző órákon!  Szeretettel várunk minden kedves...

Decemberi programok

02. dec. 16:15 Tantestületi értekezlet06. dec. 08:00 Érkezik a Mikulás Jelentkezési határidő a központi felvételire (6. és 8. oszt.)07. dec. Tanítás keddi órarend szerint Étkezés és ügyelet ezen a napon nincs08. dec. 17:00 Diákmise09. dec. Szentcsalád-járás kezdete10....

Elsőáldozásra készülők egyházmegyei lelki napja Székesfehérváron

"A Székesfehérvári Egyházmegye plébániáiról érkező mintegy 500 gyermeknek, szüleiknek és hitoktatóiknak találkozóját szervezték meg Fehérváron. A gazdag élményekkel teli lelki nap azoknak szólt, akik a 2020-ban, Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus...

I. Alapítványi bál

2019. november 9-én került megrendezésre az első alapítvány bálunk. Reméljük, hogy a rendezvényen elértük azokat a szülőket, támogatókat, akik a jövőben segíteni tudnak az alapítvány céljait minél szélesebb körben megvalósítani. Képes beszámolónkat a bálról ITT...
Pedagógusaink

vezetőség

Kótai Róbert

Püspöki biztos

Káplán Székesfehérvár–Víziváros 2005-2008. A Katonai Ordinariátus szolgálatában 2008-2018: tábori lelkész Budapest 2008-tól, püspöki titkár 2011-2018. Külszolgálatban Koszovó 2009; Afganisztán 2010-2011; Irak 2015-2016. Ismét egyházmegyei szolgálatban 2018-tól: plébános Ráckeve 2018-tól. Ellátja Szigetbecsét, Szigetszentmártont, Szigetújfalut.

Németh László Gábor

Igazgató

Húsz éve dolgozom a közoktatásban. Pályám kezdetén a Down Alapítvány Művészeti Műhelyének vezetője voltam. Ebben az időszakban alapítottam meg barátaimmal együtt a Nemadomfel Zenekart és a Katakomba Színházat.
1997-ben kerültem a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba, ahol munkaközösség- vezetőként és osztályfőnökként 18 évet dolgoztam magyar-hittan szakos középiskolai tanárként.
A Sapientia Hittudományi Főiskola gyakorlatvezető tanáraként kerültem kapcsolatba a közoktatás vezetésével, irányításával.
2010-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen pedagógus szakvizsgát tettem közoktatás vezetői szakirányon. Szakdolgozatomat a középiskolások számára kidolgozott önkéntességen alapuló, az akkori igazgatómmal közösen kidolgozott’ Kompassió-programból írtam, mely fontos alapja-mintája lett a mai közösségi szolgálat bevezetésének.
2014-től Tanfelügyelőként és Minősítési Szakértőként is tevékenykedem.
2015-ben Mesterpedagógusi címet szereztem.
2015 augusztusától irányítom a Szent Imre Katolikus Iskola életét.

nemethlaszlo.szentimresuli@
gmail.com

Csótiné Mádai Rita

Igazgató-helyettes

Magyar-orosz szakos tanárként végeztem a Szegedi Juhász Gyula tanárképző főiskolán. Az iskola újjáalapításának 3. évében kerültem az iskolába. 2012-ig osztályfőnökként tevékenykedtem. Azóta az iskola igazgatóhelyettesi feladatait látom el.

rita.szentimresuli@gmail.com

Szász Csaba

Igazgató-helyettes

2002-ben végeztem a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem hittanári szakán.
2004 óta tanítok ebben az iskolában hittant 1.-8. osztályosoknak.
2014-ben szereztem „C” licences fociedző képesítést.
2007 óta foglalkozok az iskolában a foci oktatásával is szakkör keretében.
2015. Hittanos munkaközösség vezetője vagyok.

szaszcsaba.szentimresuli@gmail.com

Gőgösné Bláboli Ilona

Gazdasági vezető

 

alsós tanítók

Babarczi Éva

Tanító

1995 óta tanítok ebben az iskolában tanítóként és tanárként. Célom, hogy a rám bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat, valamint a körülöttük lévő világot. Jó látni a gyermekek vidámságát, érezni szeretetüket, ragaszkodásukat, kedvességüket hozzánk. Ezért is lettem első soron tanító, reál szakkollégiummal kiegészítve ( matematika –informatika), később tanár  számítástechnikai végzettséggel.
Másik nagyon fontos dolog a zene, a hangszeren való játék és az ének.  Vallom, hogy a zene és a matematika nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással.

babieva.szentimresuli@
gmail.com

Baloghné Budai Gyöngyvér

Tanító

Tanítói diplomámat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán angol műveltségterületes tanítóként szereztem 2018-ban. Iskolánkban 2017-ben kezdtem el tanítani.
Az alsó tagozaton angol nyelvet tanítok.
2018 óta tartok ministráns foglalkozást az oltár körül szolgálni vágyó gyermekeknek.

gyongyos.szentimresuli@
gmail.com

Baskiné Tóth Éva

Tanító

1992-ben végeztem a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán tanítói szakon, valamint dőlt betűs írás szakkollégiumban.
1994-től tanítok ebben az iskolában.
Az eredményes munkához elengedhetetlennek tartom a humort, a toleranciát, a következetességet és a fegyelmet.

baskinetotheva.szentimresuli@
gmail.com

Budai Annamária

Tanító

1996-ban végeztem a Budai Tanítóképző Főiskolán.
2000 óta dolgozom ebben az iskolában.
Az alsó tagozaton osztályfőnök is vagyok.

b.ancsa.szentimresuli@
gmail.com

 

Csömöriné Sági Krisztina

Tanító

Győrben végeztem az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán. Nyolc éve tanítok ebben az iskolában. Az alsó tagozaton osztályfőnök is vagyok.

sagikriszti.szentimresuli@
gmail.com

Fülöp Mónika

Tanító

Tanítói diplomámat a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, informatika műveltségterületen szereztem 2004-ben. Az iskola elvégzése után Kunszentmiklóson tanítottam, iskolánkban 2016 óta dolgozom. A második évfolyamon délutános nevelő vagyok. Nagyon fontosnak tartom az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését, ezért jelentkeztem a bajai Eötvös József Főiskolára óvodapedagógus szakra, ahol 2018-ban végzős hallgató vagyok.

 fulopmoni2020@
gmail.com

Haugné Szatmári Lívia

Tanító

 

livianeni.szentimresuli@
gmail.com

Kecskésné Horuczi Csilla

Tanító

Tanítói diplomámat Jászberényben szereztem. Óvónői végzettségem is van. Ebben az iskolában 19. éve dolgozom tanítóként, valamint az alsó tagozaton osztályfőnök is vagyok. 6. éve az alsós munkaközösség vezetőjeként végzem munkámat. Hosszú évekig az iskola alsós kórusát is vezettem.

kehocsi.szentimresuli@
gmail.com

Kovács Lia

Tanító

Tanítói diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvópedagógus Karán matematika műveltségterületes tanítóként szereztem 2010-ben. Iskolánkban 2011-ben kezdtem el tanítani.
Az alsó tagozaton osztályfőnök is vagyok, valamint matematikát tanítok az 5. osztályban .
Szívesen foglalkozom kirándulások, portyák, cserkésztáborok, cserkészfoglalkozások keretein belül az Arany János Cserkészcsapat cserkészeivel, kiscserkészeivel és jelöltjeivel.

kovacslia.szentimresuli@
gmail.com

Mihályiné Nagy Erzsébet

Tanító

1981-ben szereztem tanítói diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 1979. szeptemberében Budapesten kezdtem tanítani. 1999. óta dolgozom a Szent Imre Katolikus Általános iskolában az alsó tagozatban osztályfőnöki és iskolaotthonos tanítói munkakörben is.

merzsi.szentimresuli@
gmail.com

Nagy Gabriella

Tanító

2001-ben végeztem a Nyíregyházi Főiskola tanító-magyar nyelv és irodalom szakán.
2008-ban az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem drámapedagógus végzettséget, 2009-ben ezen a főiskolán szakvizsgáztam.
A Szent Imre Katolikus Iskolában 15 éve tanítok, tanító munkakörben.

gabineni@gmail.com

Vesze Gabriella

Tanító

16 éve dolgozom pedagógusként.  Pedagóguspályámat óvónőként kezdtem.
 1999-ben szereztem oklevelet az Illyés Gyula pedagógiai  Főiskolán  Szekszárdon.
2007-ben tanítóként végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai karán.
2015-ben  ugyanitt  a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai  Karán  szereztem
 pedagógus   szakvizsgát  preventív korrektív pedagógiai pszichológiai szakirányon.

veszegabi.szentimresuli@
gmail.com

felsős tanárok

Ácsné Csereklei Zsuzsanna

Tanár

1994-ben az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán biológia- kémia szakos tanári, majd 1998-ban a Veszprémi Egyetemen kémia középiskolai tanár szakos diplomát szereztem. 1996 óta ebben az iskolában tanítok. A felső tagozaton osztályfőnök vagyok, valamint biológiát és kémiát, alsó tagozatban pedig környezetismeretet tanítok. Tanulószobai teendőket is ellátok. Iskolánkban 6 éve veszek részt a felsős tábor szervezésében.

acsnezsuzsa.szentimresuli@
gmail.com

Benedek attila

Tanár

 

benedeka.szentimresuli@
gmail.com

Benedek Attiláné

Tanár

32 éve vagyok a pályán. Tanítói, német tanítói, német nemzetiségi tanítói, történelem, nyelv- és beszédfejlesztő diplomám mellé történelem szaktanácsadói végzettséget is szereztem. 2015 óta Mesterpedagógusként dolgozom. 2017 óta vagyok aktív tagja az iskolának, ahol felsős osztályfőnökként is tevékenykedem.

bmagdi.szentimresuli@
gmail.com

Besenyeiné Sallai Zsófia

Tanár

 

zsofineni.szentimresuli@
gmail.com

Borbélyné Kende Györgyi

Tanár

Tanárképző főiskolát végeztem magyar-angol szakon.
1998 óta dolgozom a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. A felső tagozatosoknak tanítom a magyar nyelvtan, irodalom és angol tantárgyakat.
Felső tagozaton osztályfőnöki teendőket is ellátok.

kendegyorgyi@
gmail.com 

Debreczeni Barbara

Tanár

 

sztnjhm@citomail.hu

Lindnerné Medve Elenóra

Tanár

Néptánctanár és szociálpedagógus vagyok.
Ebben az iskolában 13. éve dolgozom.
A néptáncot minden osztályban tanítom.
A pedagógiai munkaközösség vezetőjeként, kiemelt feladatom a gyermekvédelem.
A felső tagozaton osztályfőnök és osztályom délutános nevelője is vagyok.

lindner.nora.szentimresuli@
gmail.com

Mertl Attila

Tanár

Jelenleg a ráckevei Szent Imre Katolikus Iskola csaknem 300 diákját nevelem a művészet tiszteletére, a művészi önkifejezés örömeire. Tehetségük és lelkesedésük jutalmaként minden évben néhányan országos, sőt nemzetközi díjat is átvehetnek a különböző rajzversenyeken, rajzpályázatokon. Alkotásaik megjárták Európa számos országának kiállítótermeit. Az élet-és a szükségszerűség- a film felé is terelt. Bár saját filmet nem készítettem, diákfilmeseim munkáját az iskolai Liliom Filmes Műhelyben irányítom. Filmjeik országos fesztivál díjasak, és nemzetközi fesztivál döntősek voltak.
    2010-ben művészetpedagógiai munkám elismeréseként Szent Gellért Érdeméremben részesültem.
 A 2005-ös év legnagyobb eredménye volt számomra, hogy művészbarátaimmal közösen megalapítottuk az Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesületét, melynek elnökeként tevékenykedem.
Nem csak tanítom, hanem szabadidőmben gyakorlom is a festészetet. Képeimmel számos helyen találkozhatott már a közönség határainkon belül, a kis zalai falu művelődési házától a Hilton, vagy a gödöllői királyi kastély galériájáig.

mertl.attila.szentimresuli@
gmail.com

Farkas Anikó

Tanár

 

farkasaniko.szentimresuli@
gmail.com

galambos-nagy erika

Tanár

 

galamboserika.szentimresuli@
gmail.com

Gencsi Ivett

Tanár

 

givett91.szentimresuli@
gmail.com

Gerlichné Gózon Ildikó

Tanár

 

ggildiko.szentimresuli@
gmail.com

Mertlné Mátrai Erika

Tanár

1993-ban végeztem a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán biológia-kémia szakon.
1997-ben elvégeztem az informatika szakot az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán.
Jelenleg a Kodolányi János Főiskolán tanulok mentorpedagógus szakon.
2004. óta dolgozok ebben az iskolában.
Jelenleg informatikát, kémiát és természetismeretet tanítok. A felső tagozaton osztályfőnök vagyok.
A felsős munkaközösséget vezetem és pályakezdő kollégát mentorálok.

mertl.erika.szentimresuli@
gmail.com

Pelyvásné Fodor Lívia

Tanár

1990-ben matematika –kémia szakos tanárként végeztem a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, majd 2000-ben az ELTE-n informatika szakos középiskolai tanári diplomát szereztem. 2007 óta tanítok ebben az iskolában. A felső tagozaton matematikát tanítok, valamint  osztályfőnöki teendőket is ellátok.

pelyvaslivia.szentimresuli@
gmail.com

Radácsi Zsuzsanna

Tanár

1991-ben az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán biológia- földrajz, majd 1994-ben  környezetvédelem szakos tanári diplomát szereztem. 2002 óta ebben az iskolában tanítok. Felső tagozaton osztályfőnöki teendőket is ellátok. Felső tagozatban biológiát és földrajzot, alsó tagozatban pedig környezetismeretet tanítok. Tanulószobai teendőket is ellátok. Részt veszek felsős tábor szervezésében és lebonyolításban.

rzsuzsa.szentimresuli@
gmail.com

Szücsné Rezsabek Andrea

Tanár

1988-ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar-gyors- és gépírás szakon végeztem.
2001. február 1-jétől tanítok itt a felső tagozaton magyar nyelvet és irodalmat.
A 6-7-8. évfolyamos tanulószobások délutáni felkészülését is segítem délutánonként.

rezsandi.szentimresuli@
gmail.com

Tóth Erika

Tanár

Földrajz –testnevelő tanár szakon végeztem. A felső tagozaton osztályfőnöki teendőket is ellátok. Természetismeretet tanítok osztályomban, testnevelést 4-8. osztályokban. Sportszakköreim: atlétika, szivacskézilabda, kézilabda, torna.

eranetszentimre@
gmail.com

Viskiné Bécsi Katalin

Tanár

Angol nyelvtanári diplomámat a Kodolányi János Főiskolán szereztem 2003-ban. 2003-tól 2009-ig itt, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában dolgoztam angol nyelvtanárként. 2015. szeptemberétől ismét iskolánkban dolgozom napközis tanárként, valamint alsó és felső tagozatban angol nyelvet tanítok.

kati.szentimresuli@
gmail.com

Kovácsné Laczikó Veronika

Pedagógus asszisztens

kovacsne.lacziko.vera@
gmail.com

 

Bodorné Kurucz Marianna

Hitoktató

bnemarianna.szentimresuli@
gmail.com

 

Szász Ottilia

Hitoktató
1998-ban végeztem a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem hittanári szakán.
2002 óta tanítok ebben az iskolában hittant 1.-8. osztályosoknak. 

szottilia.suli@gmail.com