2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

Beiskolázással kapcsolatos tudnivalók

A beiskolázással kapcsolatos leggyakrabban felmerülő kérdések, és válaszok

 

Csak olyan gyerekeket veszünk fel az iskolánkba, akik meg vannak keresztelve?

Nem csak megkeresztelt gyerekeket veszünk föl. A keresztelés későbbi időpontban ( pl. elsőáldozás előtt) történhet.

Elvált szülők gyermekét fölvesszük-e?

Igen.

Református gyerekeket fölveszünk –e? 

Igen. Az órarendbe építve a katolikus hittan órákkal megegyező időpontban református hitoktatók tartják a hittan órákat. 

A környező településekről bejáró gyerekeknek is Ráckevére kell járni misére/ istentiszteletre?

Nem. Amennyiben azon a településen, ahol a gyermek lakik, lehet misére/ istentiszteletre járni, az is elfogadott.

Milyen eséllyel jutnak be a környező településekről gyerekek az iskolába?

Eddig nem kellett visszautasítani egy környező településről jelentkező gyermeket sem.

Csak jó képességű gyereket veszünk föl az iskolánkba?

Nem. A felvétel feltétele, hogy a gyermek iskolaérett legyen. Az iskolaérett gyerekek minden gond nélkül megbirkóznak a feladatokkal.

Tervezzük-e iskolabusz indítását, amely a környező településekről hozzák be a gyerekeket az iskolánkba?

Nem. A tanulóink vagy tömegközlekedéssel járnak be, vagy a szülők hozzák be őket. Gyakran előfordul, hogy a szülők egymás között megszervezik a gyerekek csoportos szállítását.

Az írást, olvasást milyen módszerrel tanulják a gyerekek?

„Szótagoló” módszerrel tanítjuk az olvasást. A tankönyv választás a tanító szabad döntése. A szülői tájékoztatón, amikor bemutatkoznak az elsős tanítók, azt is elmondják a szülőknek, hogy melyik tankönyvcsaládból fognak tanítani.

1-2. osztályban, mikor iskolaotthonos a gyermek, délután járhat-e különórákra?

Abban az esetben, ha nem ütközik a délutáni tanítási órákkal.

Kapnak-e diákjaink tankönyvtámogatást, iskolai étkezési támogatást?

Minden olyan támogatást megkapnak a gyerekek, amit egy állami iskolában megkapnak.

Milyen sportolási lehetőségek vannak?

Heti 2 alkalommal sportkör, röplabda, foci foglalkozások vannak, melyek ingyenesek. Tervezzük atlétika szakkör indítását. Vannak olyan sportfoglalkozások is, melyekért fizetni kell. Ezek évről évre változnak. Idén pl. Fitt Kid edzések vannak.

Felveszünk-e felsőbb évfolyamokba tanulókat?

A szülővel és a gyermekkel történt elbeszélgetés után felveszünk diákot, ha az adott évfolyamban van férőhely.