Tisztelt Szülők!

Köszönettel tartozom Kollégáim és az Önök irányába is. A közös felelősségvállalás, a szabályok betartásának és betartatásának eredményeppen az őszi szünet úgy köszönt ránk, hogy semmilyen rendkívüli intézkedést nem volt szükséges elrendelnünk az iskolában. Bízunk benne, hogy diákjaink a legkevesebbet érzékelik a világban és országunkban is folyó járványhelyzet adta fennforgásokból. Arra törekszünk a jövőben is, hogy növendékeink biztos és biztonságos tanulási környezetben nevelkedjenek és növeljék tudásukat.

Ebben is szeretném együttműködésüket kérni! Az elmúlt hetekben Sáfrán Andrea Igazgatóhelyettes Asszonnyal több, mint 30 óralátogatáson voltunk jelen. Az óralátogatások tapasztalatai alapján szeretném kérni, hogy működjenek együtt gyermekeik iskolán kívüli tanulásának segítésében is! Sajnos szinte minden órán – főként a felső tagozaton – megengedhetetlenül sok gyermeknek nem volt kész a zi feladata. Ennek eredménye, hogy nem tudják az órán vett témakört készségszintre emelni, amely a későbbiekben komoly hiányosságként fog jelentkezni. A házi feladatnak nem csak az órán elhangzott ismeretek elmélyítése a célja, hanem a diákok önálló munkavégzésének és felelősségtudatának kialakítása is. Ehhez sok esetben – szükséges a szülői segítség és eleinte a szülői ellenőrzés is. Közös érdekünk és feladatunk a gyerekekben kialakítani ezeket a kompetenciákat, hogy azok esetleges hiánya ne hátráltassa őket tanulmányaikban. Kárem az eddig tapasztalt konstruktivitásukkal segítsék munkánkat!

Kívánok Önöknek feltöltődésben gazdag szünetet! Együttműködésüket köszönve:

Kókai Dávid
Igazgató

Ráckeve, 2020. 10. 22.