2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

Iskolánk története

Ráckeve Duna-parti város. A víz lehet ellenség és barát. Szeretnénk, hogy valamennyi gyermek szeresse a vizet, a víz nyújtotta sportlehetőségeket, ezért a nevelési-oktatási programunk része az úszásoktatás, mely ősszel és tavasszal a helyi uszodával együttműködve valósul meg.

A kis méretű udvaron valamennyi gyermek mozgásigényét és szabadidős tevékenységét  kielégítik a fából készült játékok, padok, asztalok. Az udvar szűkösségét a Duna-part közelsége oldja, ahol a gyermekek a természettel közeli, élő kapcsolatot kialakítva tölthetik el a tanórán kívüli időt.

...és ahogy gondozzuk...

Helyi tantervünk kialakítása során arra törekedtünk, hogy a gyermekek érdekeit vegyük figyelembe. Az átmeneti vagy tartós problémákkal küzdőknek pszichológus és fejlesztő pedagógus nyújt segítséget a nevelők gondos, odaadó munkája mellett.

Az első két évfolyamon iskolaotthonos rendszerben folyik az oktatás. Délelőtt az elméleti tárgyak tanulása van soron, ebéd után hosszabb szünet következik, majd a házi feladat megírására, illetve készségtárgyak oktatására kerül sor. A gyerekek harmadik osztályra megtanulnak „tanulni” és képesek lesznek önállóan és hatékonyan házi feladatot írni és memorizálni. Harmadik osztálytól napközi, illetve tanulószoba segíti a másnapi felkészülést.

Minden évfolyamon lehetőségük van a diákoknak arra, hogy az előírt tantárgyakon kívül választható tanóra keretében angol nyelvet, informatikát, néptáncot tanuljanak. A 3-4. osztályosoknak az órarendbe építve szolfézst és hangszeres zenét oktatunk. Az idegen nyelvet heti 4 órában, bontott csoportokban sajátíthatják el diákjaink.

A délutáni foglalkozások befejeztével különböző szakkörök tevékenységébe kapcsolódhatnak be. Részt vehetnek a különböző sportfoglalkozásokon, kézműves-foglalkozásokon, bekapcsolódhatnak az internet szakkör programjába, a kórus tevékenységébe, a művészeti iskola szervezésében pedig hangszeres zenét és néptáncot tanulhatnak. Havonta egy péntek délután változó program várja a gyerekeket az iskolában, a kirándulni vágyók pedig évente   4-6 alkalommal túrázhatnak.

A hagyományok tisztelete és ápolása híd a múlt, a jelen és a jövő generációja között. Ezért védőszentünk tiszteletére minden év novemberében Szent Imre Diáknapot, valamint a szülők, gyermekek és nevelők közös örömére bált rendezünk.

Megemlékezünk történelmünk és az egyházi év kiemelkedő eseményeiről. A közösség segítő, támogató ereje mindannyiunk növekedését, fejlődését, gyarapodását előmozdítja. Gyermekek, szülők, nevelők kapcsolatának elmélyítésére szervezzük meg évente az osztálykirándulásokat, a „Családi napot”, a nyári iskolai tábort, az angol nyelvi tábort.

"...jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között."

Egy fészket kínálunk. S hogy milyen e fészek? Az óvodás gyermekek szüleikkel ellátogathatnak hozzánk 4-5  alkalommal. Míg az apróságok játékos foglalkozásokon vesznek részt, szüleik kérdéseikkel fordulhatnak az iskola vezetéséhez, pszichológusához, fejlesztő pedagógusához.

Mi így vetjük el a mustármagot jó gazdaként, s teszünk meg mindent, amit lelkiismeretünk diktál, hogy a vetemény fává terebélyesedjék.